Gemeente Maasdriel - intrekken laadvoorziening - Kastanjestraat 8 te Kerkdriel

DeMaasdrielgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Maasdriel - intrekken laadvoorziening - Kastanjestraat 8 te Kerkdriel.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Onderwerp: intrekken verkeersbesluit voor elektrische oplaadpunten Kastanjestraat in Kerkdriel _________________________________________________________________________________     Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maasdriel;   Gelet op: •het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994); •het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990); •de bepalingen en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW); •de Algemene wet bestuursrecht (Awb); •het bepaalde in artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten aan ons college toekomt; •het bepaalde in de Integrale Laadvisie Maasdriel; •het bepaalde in het Plaatsingsbeleid Laadpalen in Maasdriel; •dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel is gemandateerd aan de teammanager Realisatie & Beheer.   Overwegen de dat : •op grond van artikel 15, lid 1, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd; •op grond van hetzelfde artikel een verkeersbesluit ingetrokken kan worden; •de provincies Overijssel en Gelderland het initiatief hebben genomen om gemeenten in Overijssel en Gelderland te faciliteren in de verdere uitbreiding van publieke laadinfrastructuur door plaatsing en exploitatie van laadpalen in de openbare ruimte via een Europese aanbesteding ten behoeve van de deelnemende gemeenten in de markt te zetten; •de gemeente Maasdriel zich heeft aangesloten bij het initiatief van deze concessie; •door een administratieve fout een aanvraag op twee locaties is gedaan en de locatie op de Kastanjestraat onterecht is toegewezen.   Gehoord:   Overeenkomstigartikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de, daartoe gemandateerde, verkeersadviseur van politie-eenheid Oost-Nederland, afdeling D.R.O.S., werkzaam binnen het district Gelderland-Zuid.              Besluit:   1.Het intrekken van het gepubliceerde verkeersbesluit met nummer 513209 gepubliceerd op 4 december 2023 inzake het aanwijzen van twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen aan de Kastanjestraat ter hoogte van huisnummer 8 te Kerkdriel, zoals opgenomen op bijgaande locatieschets VKB513209.       Kerkdriel, 9 februari 2024   Namens het college van Maasdriel,       R. Lamain Teammanager Realisatie & Beheer     Niet mee eens? Het intrekken van het verkeersbesluit treedt direct in werking, ook als u bezwaar maakt. Als u dit niet wilt, vraag dan de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening te treffen. U stelt hiervoor een verzoekschrift op. Dit kan alleen als u ook bezwaar heeft gemaakt en uw zaak spoed heeft. Dit verzoekschrift richt u aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Dit kan ook digitaal. Kijk op de site http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor de voorwaarden. Vraagt u een voorlopige voorziening aan, dan moet u griffierecht betalen.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deMaasdrielgids.nl op 15-02-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Maasdriel, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deMaasdrielgids.nl
Redactie deMaasdrielgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Maasdriel
  2. 9224f0e11dde185d0b1400d39e796be3

Gerelateerde berichten