Voornemen vaststellen plaats verzamelcontainer incontinentiemateriaal en luiers, gemeente Maasdriel

DeMaasdrielgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Voornemen vaststellen plaats verzamelcontainer incontinentiemateriaal en luiers, gemeente Maasdriel.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De voorzitter van het dagelijks bestuur van Avri is voornemens op grond van artikel 7A van de Afvalstoffenverordening Avri 2022 de plaats van een verzamelcontainer in Rossum vast te stellen. Deze voorgenomen plaats is in nauwe samenwerking met de gemeente Maasdriel bepaald en komt in plaats van de eerder gepubliceerde locatie aan de Burg. van Randwijckstraat op het parkeerterrein van de Coop, waar door gewijzigde omstandigheden geen inco-container zal komen. De inwoners gebruiken deze verzamelcontainer voor het aanbieden van incontinentiemateriaal en luiers.Dit besluit wordt voorbereid op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken hun zienswijzen naar voren brengen.Waar en wanneer liggen de stukken ter inzage?De stukken liggen ter inzage bij de gemeente Maasdriel aan Kerkstraat 45 te Kerkdriel en via het digitale publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. Op de gemeentelijke website staat een link naar de juiste pagina. De documenten hangen als “bekijk documenten” aan deze publicatie (zie linker kolom).Geef uw meningHeeft u er geen bezwaar tegen dat deze plaatsen worden vastgesteld voor het inzamelen van incontinentiemateriaal en luiers? Dan hoeft u niets te doen.Bent u het niet eens met de plaatsen van de container?Dan kunt u de gemeente Maasdriel binnen 6 weken na publicatiedatum een reactie sturen.Hoe?Geef uw reactie op de website van de gemeente Maasdriel. Een schriftelijke reactie stuurt u aan de gemeente Maasdriel t.a.v. S. Blommensteijn, postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel. Of stuur een e-mail naar info@maasdriel.nl. Meld dat uw reactie gaat om de “Inspraak plaatsen container incontinentiemateriaal en luiers”. U kunt uw reactie ook telefonisch doorgeven aan het klantcontactcentrum van Maasdriel, telefoonnummer 14 0418. Wij vragen u vriendelijk om zowel op de website, in de brief, de e-mail als het telefoongesprek uw naam, adres en telefoonnummer te melden. Met uw telefoonnummer kunnen wij contact met u opnemen als we vragen hebben over uw reactie.Wilt u meer weten?Kijk dan op www.maasdriel.nl. De informatie kan u op verzoek ook worden toegestuurd.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/bgr/2023.

Dit artikel verscheen op deMaasdrielgids.nl op 19-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Maasdriel, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deMaasdrielgids.nl
Redactie deMaasdrielgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Maasdriel
  2. bgr-2023-1330

Gerelateerde berichten